Місія БІП

  • Місія
    Бориславська інноваційна платформа створена, щоб організаційно об'єднати і матеріально та технічно забезпечити учасників - фізичних і юридичних осіб (науково-дослідних і пректно-конструкторських установ, навчальних закладів, підприємств та їх об'єднаннь, фінансових організацій тощо) та засновників - ініціаторів проекту у розвитку інновацій та їх підтримці, захисті інтелектуальної власності, науково-технологічному співробітництві, залученні інвестицій, створенні вітчизняних та трансфері зарубіжних наукоємних технологій.
  • Контакти
  • Інше