Подача заявки на венчурне фінансування

На першому етапі необхідно зареєструватись в особистому кабинеті, після цього в разділі додати проект (ідею). Крок за кроком відповісти на питання анкети, доповнити додатковими матеріалами, відео та фотоматеріалами, що наглядно ілюструватимуть проект (ідею). Подальший розгляд пропозицій відбувається в залежності від етапу проекту (ідеї).

 

Вхідна експертиза

На цьому етапі експертами БІП перевіряється приналежність до галузі інноваційних технологій і відповідність відповідей на питання анкети згіднодо вимог БІП. У випадку відповідності заявка направляється в одну з інвестиційних команд БІП. Проектний офіс повідомляє про результати вхідної експертизи, якщо виявлені недоробки, пропонує внести (відредагувати) пропозиції.

Інвестиційна експертиза

На этапі інвестиційної експертизи проводиться разгорнутий аналіз бізнес-плану (ринку збуту, інвестиційної привабливості проекту, патентна експертиза тощо), ведуться переговори с потенційними співінвесторами по подготовці інвестиційного договору по проекту.

Затвердження проекту

Після інвестиційної експертизи проект розглядається на інвестиційній комісії та подається на розгляд Правлінню БІП

Виділення фінансування

Після затверження проекту до фінансування всі сторони підписують юридичні документи для фінансування проекту.

На всіх етапах реалізації проекту БІП контролює цільове використання вкладених коштів через участь в органах управління проектних компаній і систему фінансового контролю виконання бюджету.